Company Logo
Informacja Turystyczna

Dookoła Centrum Europy w 5 dni

 

Aktywny wypoczynek na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego (terminy dowolne).

 

Chcąc uatrakcyjnić Państwa pobyt zapraszamy do wzięcia udziału w imprezach u każdego z nas. Oferujemy Gościom zróżnicowaną turystykę aktywną w naszych kwaterach agroturystycznych, oraz kilkudniową wycieczkę rowerową (wspólna oferta gospodarstw agroturystycznych Górnej Biebrzy), którą można rozpocząć w każdej chwili z dowolnie wybranej przez Turystę kwatery. Wszędzie czekają na Gości: rowery, mapka z opisem trasy i miejsc godnych uwagi, domowe jedzenie, natryski, noclegi w namiotach, (pokoje gościnne tylko przy wcześniejszej rezerwacji), oraz miło i sympatycznie spędzicie Państwo czas.

 

Opis trasy

 

SZTABIN - HAMULKA (10 km)

Małowista - Trzyrzeczki - Leśniczówka Trzyrzeczki

 

Na całej długości tej trasy można spotkać liczne bunkry radzieckie z 1942r. Jest to Grodzieński Rejon Umocniony - fragment "Linii Mołotowa".
Leśniczówka Trzyrzeczki - zaprasza na ścieżkę przyrodniczą "LAS" o dł. 3,2 km (teren BbPN).

 

SZTABIN - HAMULKA (25 km)

Krasnoborki - Jasionowo - Krasnybór - Jastrzębna I - Kamienna Stara - Kamienna Nowa 

 

Krasnybór - zał. w 1506r. przez Fiedkę Bohdanowicza Chreptowicza;
w XVI-XVII w. centrum dóbr Chreptowiczów. Kościół pozakonny p.w. Zwiastowania NMP, jeden z najstarszych na Podlasiu /1584-89/ fundacji Adama Chreptowicza, murowany, gotycko-renesansowy, na rzucie krzyża greckiego; od II połowy XVI w. do 1825r. siedziba zakonów: bazylianów, bernardynów, i dominikanów. Obok kościół pod wezwaniem Św. Rocha z 1870r.; Żeliwny nagrobek Wiktorii Wierzbickiej Rymaszewskiej z huty K. Brzostowskiego; pomnik poległych powstańców styczniowych z partii Konstantego Ramotowskiego "Wawra" w kwietniu 1863r. 
Na cmentarzu pomnik z nazwiskami 44 ofiar zbrodni NKWD i UB z obławy lipcowej 1945r. 

Kamienna Nowa - most kolejowy na rzece Biebrzy wybudowany
w 1886r. Fundamenty mostu budowane w kesonach posadowione na głębokości 25 m; w 1945r. most zostaje zniszczony, odbudowany w latach 1955-57. Zachował się również dworzec kolejowy murowany z końca XIX wieku. 

Kamienna Stara - drewniany kościół pw. Anny z XVI w. jest najstarszym obiektem sakralnym na Podlasiu. Kościół ufundowany przez Piotra Wiesiołowskiego - dzierżawcę leśnictwa perstuńskiego i nowodworskiego, a później marszałka nadwornego litewskiego. Do dnia dzisiejszego zachowały się pozostałości dworu - letniej rezydencji. Obok kościoła znajduje się grób gen. Nikodema Sulika, bohatera bitwy pod Monte Cassino, prochy generała sprowadzono z Londynu w 1993r. Drewniany wiatrak holender z 1902r.

 

HAMULKA - OKOPY (20 km)

Kuderewszczyzna - Zwierzyniec Wielki - Lewki - Grodzisk - Kiersnówka - Leśniki - Laudańszczyzna 

 

Na szlaku widzimy umocnienia z okresu II wojny. Są to schrony przeciwpancerne usytuowane w okolicy wsi Hamulka i Kuderewszczyzna

Grodzisk - kopce Jaćwingów; ruiny dworu.

 

HAMULKA - OKOPY (33 km)

Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok - Suchodolina - Jałówka - Leszczany 

 

Dąbrowa Białostocka - wieś królewska z 1558r.; prawa miejskie otrzymała w 1775r. Zabytki: kościół katolicki p.w. Św. Stanisława z 1905r.; cerkiew prawosławna; cmentarz Żydowski. 

Różanystok - położony tu majątek w XVII wieku był własnością rodu Tyszkiewiczów; w wybudowanym przez o.o. dominikanów w 1794r. klasztorze znajduje się cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1652r. 

Suchodolina - rośnie tu lipa, której wiek szacuje się na 300 lat.
W naturalnej wnęce znajduje się kapliczka z figurką Matki Boskiej; drzewo uznane jako "pomnik przyrody prawem chroniony 237".

 

OKOPY - KOPYTKOWO (25 km)

Suchowola - Karpowicze - Zabiele - Dolistowo - Jasionowo

 

Okopy - nazwa wsi pochodzi od wzgórz morenowych, które z daleka sprawiają wrażenie umocnień fortyfikacyjnych. Miejsce urodzin ks. Jerzego Popiełuszki. 

Suchowola - początek osadnictwa XVI w. W roku 1678 August II ustanowił przywilej zezwalający Żydom na osiedlanie się i prowadzenie handlu co przyczyniło się do rozwoju wsi. W roku 1775 kartograf królewski Szymon Antoni Sobierajski w Suchowoli wyznaczył Środek Europy. Głaz narzutowy pod Łukiem Papieskim wyznacza jego umowne miejsce. W roku 1776 sprowadzili się do Suchowoli Tatarzy, których potomkowie mieszkają tutaj do dzisiaj. Zachowali oni swoją religię i tradycje, chociaż zawsze czuli się Polakami. 

Karpowicze - należy do najstarszych wsi między Biebrzą a Narwią. Właściciele Karpowicz wznieśli tu kościół w roku 1617, który przetrwał do roku 1865.; kapliczka murowana z 1910r. 
Zabiele - drewniane wiatraki holendry z lat 1928 i 1955; w pobliżu wsi stanowisko archeologiczne - cmentarzysko.

 

OKOPY - KOPYTKOWO (65 km)

Suchowola - Karpowicze - Osowiec Twierdza - Goniądz - Wroceń - Dolistowo St. - Jasionowo 

 

Osowiec Twierdza - ogromny system carskich fortyfikacji z przełomu XIX i XX w. Mimo szeregu ataków, twierdza nigdy nie została zdobyta. Podobno też, gazów bojowych użyto po raz pierwszy nie pod Ypres na pograniczu francusko - belgijskim, lecz właśnie pod Osowcem. Właśnie w fosach twierdzy Osowiec zaczęto odbudowę populacji bobra, praktycznie wytępionego przed II wojną światową. 

Goniądz - plaża, przystań kajakowa, największa karczma w Polsce kryta strzechą. 

Dolistowo Stare - w roku 1536 polował tu Kazimierz Jagiellończyk. Zabytki: klasycystyczny kościół pw. Wawrzyńca z 1771r. ufundowany przez Izabelę Branicką; XIX-wieczna dzwonnica z dzwonem z 1692r.; plebania z 1935r. zbudowana w stylu dworku. W ołtarzu głównym znajduje się słynąca Łaskami Pasja Chrystusa. Rzeźba jest barokowa, a miejscowa legenda utrzymuje, że wyłowiono ją z Biebrzy.

 

KOPYTKOWO - JAZIEWO (17 km)

Jasionowo - Dębowo - Jagłowo 

 

Jasionowo - wieś osaczników. W czasie II wojny światowej spalona przez Niemców; 

Dębowo - pierwsza jednokomorowa śluza Kanału Augustowskiego, bezcennego na skalę światową zabytku budownictwa i architektury wodnej, zbudowany w latach 1826-1838. 

Jagłowo - jedna z najwcześniej założonych wsi nad środkową Biebrzą z 1596r. Zabytki: charakterystyczna drewniana zabudowa /żywy skansen/; kaplica p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju.

 

KOPYTKOWO - JAZIEWO (40 km)

"Czerwone Bagno" - Leśniczówka Grzędy - szlakiem konnym do Orzechówki - Tajenko - Śluza Sosnowo - Kopiec - Wrotki 

 

Szlak dla zaawansowanych bardzo atrakcyjny. Prowadzi prawie w całości przez BbPN. Rezerwat "Czerwone Bagno" - został założony w 1926 roku, by chronić naturalną ostoję łosia i kilka sztuk tego gatunku, które przetrwały II wojnę światową w niedostępnych zakątkach "Czerwonego Bagna". Dzięki zabiegom restytucyjnym dało początek odtworzonej z sukcesem polskiej populacji tego gatunku. Lasy "Czerwonego Bagna" były w okresie walk narodowowyzwoleńczych schronieniem i terenem działań powstańców, podobnie jak podczas drugiej wojny światowej - ugrupowań partyzanckich AK. 
Przy Leśniczówce Grzędy zaczyna się szlak konny, który poprowadzi nas drogami leśnymi /l5 km/ do śluzy Sosnowo na Kanale Augustowskim; dalej drogą szutrową /4 km/ do wsi Kopiec; skręcamy w prawo /3 km/ do wsi Wrotki; we Wrotkach odbijamy na prawo /5 km/ do Jaziewa.

 

JAZIEWO - SZTABIN (15 km)

Jaziewo - Wrotki - Jaminy - Czarniewo - Sztabin 

 

Wrotki - nieduża malownicza wieś otoczona lasem; w połowie drogi Wrotki - Jaminy figura Matki Boskiej - poświęcona leśnikom. 

Jaminy - zał. w XVII w.; drewniany kościół pw. Mateusza Apostoła z ok. 1775r. o konstrukcji zrębowej, przeniesiony w 1845r. z Augustowa; w ołtarzu obraz Św. Trójcy; obok kościoła krzyż poświęcony 24 mieszkańcom rozstrzelanym przez Niemców 20.06.1944r.; pomnik żołnierzy niemieckich z I wojny światowej z 1915r.; pomnik z wyrytymi 30 nazwiskami ofiar zbrodni UB i NKWD z obławy 14.07.1945r. na działaczy podziemia; żeliwne nagrobki i krzyże z huty Karola Brzostowskiego. 

Czarniewo - wieś położona na skarpie z pięknym widokiem na Dolinę Biebrzy. Pobojna Góra najprawdopodobniej cmentarzysko Jaćwingów. 

Sztabin - zał. w 1598r. przez Adama Chreptowicza pod nazwą Osinki; za Joachima Chreptowicza w XVII w. jako miasto, prawa miejskie utraciło w 1897r. Zabytki: neogotycki kościół pw. Jakuba Apostoła z 1905-1910r. wzniesiony z fundacji Sztabińskiej K. Brzostowskiego; kamienny zegar słoneczny; żeliwne popiersie Joachima Chreptowicza odlane przez wnuka hr. Karola Brzostowskiego; w szkole sala z pamiątkami po Rzeczpospolitej Sztabińskiej; Izba Regionalna koło kościoła; przy drodze Lipsk - Białystok tablica upamiętniająca rozstrzelanych przez Niemców 30 Polaków we wrześniu 1943r.; na Rynku płyta upamiętniająca 7 os. poległych w ok. Sztabina w latach 1945-49 w walce o utrwalenie władzy ludowej, położona w XX rocznicę powstania PRL.

 

JAZIEWO - SZTABIN (28 km)

Wrotki - Kopiec - Promiski - Gabowe Grądy - Bór - Twardy Róg - Komaszówka (jez. Kolno) - Chomaszewo - Huta - Fiedorowizna - Ewy 

 

Bór i Gabowe Grądy - to wsie z 1867r. zamieszkałe przez ludność pochodzenia rosyjskiego, wiary prawosławnej w wersji staroobrzędowców; po lewej stronie widać drewnianą molennę - Świątynię wyznawców starego obrzędu prawosławnego, zbudowaną na wzór zniszczonej podczas II wojny światowej; obok molenny stoi okazały kamienny pomnik poświęcony pamięci staroobrzędowców, którzy polegli w czasie II wojny światowej. 

Twardy Róg - dawna osada strzelecka; jezioro Kolno (najpłytsze jezioro w Polsce), które od 1960r. jest rezerwatem przyrody. 

Huta - w latach 1820-90 mieściły się tutaj zakłady przemysłowe i domki robotników tzw. Rzeczpospolitej Sztabińskiej; przy żelaznym krzyżu, mieściła się od 1825r. huta żelaza z wielkim piecem i nagrzewnicą cylindryczną poruszaną maszyną parową, odlewano tu ciekawe pod względem artystycznym żeliwne nagrobki, balkony i części do Kanału Augustowskiego; zakład produkujący maszyny rolnicze m.in. sieczkarnie, kieraty, wialnie, młockarnie, pługi, dojarki do krów maszynki do obierania ziemniaków i do bicia masła, koparki elewatorowe do ziemniaków; w 1819r. postawiono tam hutę szkła, produkującą opakowania dla działającej w niedalekim Cisewie gorzelni i browaru; Według prof. J Bartysia, znawcy i badacza historii kultury materiałowej, był to jeden z większych obiektów tego typu w kraju. Brzostowski wprowadził w nim własnego pomysłu piece szklarskie z żeliwa, wyłożone warstwą ogniotrwałą. Jeszcze do momentu przeprowadzonej w 1933r. komasacji gruntów, plac otaczały regularnie domki wieśniaków (potomków robotników sprowadzonych tu z Saksonii i Prus); przebiegał od 1851r. pierwszy w Europie kontynentalny (!) telegraf, łący biuro fabryczne w domu z zakładami hr. Karola Brzostowskiego (1796-1854).

 

Koszt usługi obejmuje:

  • Rowery
  • Noclegi w kwaterach agroturystycznych pod namiotem + natrysk
  • Wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja)
  • Sztabin - Spływ kajakowy Biebrzą (lub tratwą dla grupy 6 os.)
  • Hamulka - Pokaz wypieku sękacza połączony z degustacją
  • Okopy - Przejażdżka konna w siodle lub bryczką
  • Kopytkowo - Wycieczka piesza z przewodnikiem po rezerwacie BbPN "Czerwone Bagno"
  • Jaziewo - Relaks w ruskiej bani (saunie parowej)

 

Cena: 650 zł/osoba

 

Zobacz mapkę

Zobacz opis mapki

 

Uwaga!

W cenie nie jest wliczone zezwolenie do BbPN (ilość dni x cena zł x ilość osób).

Długość całej trasy wynosi od 87 km do 191 km.

Pamiętaj - to Ty wybierasz, którą trasą chcesz jechać (dłuższą czy krótszą).
Wypożyczalnia Biebrza24, 16-310 Sztabin, ul. Polna 50, tel. (87) 64-12-179, kom. 603-225-100, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


© 2015 Wypożyczalnia "Biebrza24"
Wszelkie prawa zastrzeżone